fbpx

escandistans – personlig inredningshjälp digitalt

I tider då det är högaktuellt att ha en digitalt fungerande verksamhet där mycket måste ske online lanserar vi escandistans – ett sätt att fixa fantastiska kontorsutrymmen utan att träffas fysiskt. Emma Johansson berättar mer om den nya e-tjänsten.

escandistans – varför nu?

– Vi har länge tänkt på att introducera en digital tjänst. Med escandistans kan vi hjälpa till med mindre projekt – att fräscha upp enskilda kontorsrum, se till att receptionen är inbjudande eller att mötes- och konferensrum är både representativa och har en fungerande akustik och ljussättning, vilket blir allt viktigare i takt med att digitala möten blir en större del av vardagen. Dels för att våra kunder ska kunna jobba effektivare, men också för att vi ska kunna göra det. Att mötas i ett väl fungerande videomöte eliminerar mycket restid och extra mötestid – aspekter som inte är nödvändiga i alla projekt.

– Vi vill också leva som vi lär. Genom att förlita oss på väl fungerande digitala lösningar kan både vi och våra kunder dra nytta av sådant vi själva arbetar med utan att den dagliga verksamheten drabbas av onödiga avbrott.

Vad är de stora fördelarna för kunden?

– Genom att arbeta digitalt, att kunna ta snabba videomöten och stämma av vilka åtgärder som behövs kan vi med escandistans erbjuda väldigt snabba återkopplingar, oavsett var i landet våra kunder befinner sig. Vi ser det som fullt rimligt att inom 48 timmar från det att vi får en brief att kunna ha ett konstruktivt möte med kunden i ett digitalt möte. Det är effektivt för alla inblandade. Inga kalendrar behöver drabbas av stora omflyttningar och ingen behöver resa någonstans. Det är ju dessutom bra för både miljö och ekonomi.

Hur kan man lösa ett så rumsligt problem som utrymmen faktiskt är på distans? 

– Vi har under väldigt lång tid arbetat med utformning av arbetsmiljöer och har byggt upp en gedigen erfarenhet kring vad som fungerar i dessa och inte. Vi kan därför lätt se och visualisera genom att titta på bilder eller ett videoklipp. Att vi inte är fysiskt på plats innebär inte att våra lösningar inte är genomtänkta och väl fungerande i slutänden. Grunden i hur tjänsten escandistans är upplagd bygger helt på digital närvaro. Vi möter vår kund på FaceTime, Skype, Teams eller någon annan plattform. Genom detta ”fönster” ser vi tydligt vilka fysiska förutsättningar som råder och kompletterar detta med kundens brief för att leverera lösningen.

Hur skiljer sig escandistans från ’vanliga’ escandi?

– Vi ser escandistans som ett eget varumärke som ligger under huvudverksamheten i escandi. Grundtanken är att mer kostnadseffektivt kunna hjälpa till med att fräscha upp enskilda kontorsutrymmen, snarare än hela kontor. Escandistans är ett perfekt alternativ i dessa situationer då det inte involverar arkitekter, ingenjörer eller en stab av olika hantverkare. Vi tycker också att det är viktigt att poängtera att även om vi träffas digitalt, så har man som beställare alltid personlig kontakt med oss.

Testa escandistans här!