En optimal arbetsplats
helt utan arbete

Ta hjälp av oss på escandi för en smidig och professionell
transformering av din arbetsplats. Du får hjälp med hela processen,
från att hitta rätt lokal ner till de minsta inredningsdetaljerna.

01.

Inredning

Vi på escandi är professionella inredningsarkitekter och hjälper dig med att säkra en optimalt fungerande arbetsplats. Efter behovsanalys konceptualiserar vi lösningar, planerar och ritar så att du kan se ditt nya kontor innan det byggs.

02.

Projektledning

Vi håller i trådarna när kontoret ska byggas om. Vi har lång erfarenhet av byggprojekt och tar hand om all logistik kring flytten, vi sätter upp en tidplan, håller koll på budgeten, och ser till att leveranser sker när de ska och att hantverkare finns när de behövs. Så kan du hålla fullt fokus på din egen verksamhet under tiden.

03.

Möbler

Till ditt nya kontor ritar vi in handplockade skandinaviska möbler utvalda för estetik, ergonomi och hållbarhet. Vi är återförsäljare för de möbler vi föreskriver tillsammans med både lösningar för ljussättning, ljudabsorbering och solavskärmning.