fbpx

Är detta ditt nya skrivbord?

Hur arbetar vi i framtiden? Och skrivbordet du i vanliga fall sitter vid, finns det kvar? För det schweiziska designföretaget Vitra har arbetsmiljön alltid stått högt på dagordningen – genom åren har deras innovativa lösningar banat vägen för framtidens kontor. Vi bad Vitras chefsdesigner Eckart Maise dela med sig av sina framtidsspaningar.

Vitra har ett mångårigt renommé som innovatör inom kontorsinredning och introducerade konceptet ’Action Office’ så tidigt som under 1960-talet. Varför är detta område viktigt för Vitra?

– Kraften i bra design är oumbärlig för hos oss på Vitra, vare sig det gäller en hem-, kontors- eller allmän miljö. Då vårt sätt att leva och arbeta håller på att sammanfogas, svarar våra produkter och interiörer på dessa nya förhållanden och utmaningar.

– Arbetsmiljöns historia är en historia kring prestation – den följer teknologisk och social utveckling. ’Action Office’, utvecklat av George Nelson och Robert Probst, var inte enbart det första kontorssystemet, men även uppstarten av en pågående research och ett innovationsarbete kring hur vi arbetar idag och hur vi kommer att arbeta i framtiden.

– Med denna kunskap och erfarenhet i bagaget arbetar Vitra med koncept, produkter och projekt som syftar till att förbättra arbetssfären för arbetsteam och individen för klienter över hela världen.

Hur vi arbetar är under förändring. Hur ser du på det?

– Teknologins framåtskridande kommer att reducera antalet arbetstagare det krävs för att genomföra en särskild arbetsuppgift. En ökad efterfrågan för nya arbetsroller kompenserar bortfallet på andra ställen. Vi ser även en ökning inom ”otypiska” bolagsformer, så som frilansade och co-working, som eftersöker temporära arbetsmiljöer.

– Vitras utställning vid Orgatec under 2018 reflekterade hur vi tillgodoser behoven i en modern arbetsmiljö. Installationen kretsade kring sammanflätningen av kontor och allmänna utrymmen och demonstrerade hur viktigt det är med flexibilitet och smidighet i dagens arbetsklimat.

Vi tycker att Barber & Osgerbys ’Soft Work’ är ett riktigt bra exempel på hur design tackar utmaningarna kring nya sätt att arbeta. Kan du berätta lite om tankarna bakom den modulära soffan?

– Edward Barber och Jay Osgerby uttryckte det såhär: Formella arbetsregler håller på att lösas upp, oavsett var och hur vi arbetar – vilket allt oftare sker i en hotellobby eller på ett kafé. Som en följd av det kretsar vårt arbetsliv inte längre kring ett skrivbord.

– ’Soft Work’ är skapat som ett system där arbetsstationer med bord är fokuserade kring ett mjukt sittlandskap. Utöver ergonomiska sittmöjligheter, kan användare även nyttja praktiska bordsytor, eluttag och laddningsstationer.


Hur ser framtidens arbetsmiljö ut?

– Arbetet håller på att bli mer och mer osynligt tack vare ny teknologi och sammanslagningen mellan leverne och arbete. Samtidigt blir det allt mer individuellt och specifikt. Den mänskliga varelsen är och kommer att fortsätta vara den drivkraft som påverkar arbetsmiljöerna och hur vi utvecklas för att kunna arbeta bättre. Med mer än 50 års erfarenhet inom kontorsdesign kommer vi på Vitra att fortsätta hålla ett öppet sinne och en nyfikenhet kring hur vi kan fortsätta förbättra arbetsmiljöer, både i dag och i morgon.

Hur ser du på Vitras och escandis mångåriga samarbete?

– Vitra och escandi har arbetat ihop på projekt under flera års tid. Escandis styrka är att ta ett projekt från A till Ö, där Vitras synsätt på hållbarhet och kraften i god design är oerhört kompatibel med escandis arbete med att ta socialt och ekonomiskt ansvar. Vi ser escandi som en pålitlig partner och ser fram emot att följa deras resa framöver – och att få vara delaktiga i framtida projekt.

Är du intresserad av att veta mer om Vitras sortiment? Kontakta oss på info@escandi.se